Helmut SCHOLZ : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : DIE LINKE. (Németország)

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 21-05-2012 / 30-06-2014 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Póttag 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Külügyi Bizottság
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 16-09-2009 / 12-06-2012 : A dél-ázsiai országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Külügyi Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 06-03-2012 / 30-06-2014 : A Mercosur országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a trojkának (EKB, Bizottság és IMF) az euróövezet programországaival kapcsolatos szerepéről és műveleteiről szóló vizsgálati jelentésről  
- AFCO_AD(2014)526301 -  
-
AFCO 
VÉLEMÉNY a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek jogainak belső piacon történő online felhasználásra szóló, több területre érvényes engedélyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- INTA_AD(2013)508022 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY a genetikai forrásokra vonatkozó szellemi tulajdonjogok fejlesztéspolitikai vetületei: a szegénység csökkentésére gyakorolt hatás a fejlődő országokban  
- INTA_AD(2012)497979 -  
-
INTA 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalásokról: a levonandó tanulságok és a következő lépések  
- AFCO_AD(2014)528017 -  
-
AFCO 
VÉLEMÉNY az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak a visszafogadással kapcsolatos kérdések tekintetében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről  
- AFET_AD(2014)526352 -  
-
AFET 
VÉLEMÉNY az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a versenyjogi szabályaik alkalmazása terén való együttműködéssel kapcsolatos megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra vonatkozó javaslatról  
- INTA_AD(2013)521671 -  
-
INTA 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az integrált testnevelés bevezetéséről a sport terén tehetséges, fogyatékossággal élő és egészséges iskolás gyermekek egyenrangú fejlesztése érdekében  
- P7_DCL(2013)0001 - Elévült  
Adam GIEREK , Cristian-Silviu BUŞOI , Cornelia ERNST , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Małgorzata HANDZLIK , Jolanta Emilia HIBNER , Philippe JUVIN , Alexander MIRSKY , Norica NICOLAI , Helmut SCHOLZ , Joanna SENYSZYN , Hannu TAKKULA  
Kiosztás dátuma : 15-04-2013
Lejárat időpontja : 15-07-2013
Aláírók száma : 164 - 15-07-2013

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat