Cornelia
ERNST

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény - 7. parlamenti ciklus Cornelia ERNST

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokról: tanulságok és a következő lépések

05-03-2014 REGI_AD(2014)528070 PE 528.070v03-00 REGI
Jan OLBRYCHT

VÉLEMÉNY a 2014−2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendelet tervezetéről

02-10-2013 REGI_AD(2013)519472 PE 519.472v03-00 REGI
Andrey KOVATCHEV

VÉLEMÉNY a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

09-07-2013 LIBE_AD(2013)504331 PE 504.331v02-00 LIBE
Jens ROHDE

VÉLEMÉNY az európai kulturális és kreatív ágazatok előtérbe helyezése a gazdasági növekedés és foglalkoztatás érdekében

04-06-2013 REGI_AD(2013)508179 PE 508.179v02-00 REGI
Oldřich VLASÁK

VÉLEMÉNY Az egységes piac irányítása

19-12-2012 REGI_AD(2012)500431 PE 500.431v02-00 REGI
Oldřich VLASÁK

VÉLEMÉNY az európai összekapcsolódási eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról;

29-11-2012 REGI_AD(2012)491329 PE 491.329v02-00 REGI
Markus PIEPER

VÉLEMÉNY az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

28-06-2012 REGI_AD(2012)486225 PE 486.225v03-00 REGI
María IRIGOYEN PÉREZ

VÉLEMÉNY az Európai Unió és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, a Koreai Köztársaság, a Marokkói Királyság, a Mexikói Egyesült Államok, a Svájci Államszövetség, a Szingapúri Köztársaság és Új-Zéland közötti, hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokkal való összeegyeztethetőségéről

04-06-2012 LIBE_AD(2012)480574 PE 480.574v02-00 LIBE
Dimitrios DROUTSAS

VÉLEMÉNY a gyermekek szexuális zaklatása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

25-01-2011 FEMM_AD(2011)448743 PE 448.743v02-00 FEMM
Marina YANNAKOUDAKIS