Please fill this field
Cornelia ERNST Cornelia ERNST
Cornelia ERNST

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport

Tag

Németország - DIE LINKE. (Németország)

7. parlamenti ciklus Cornelia ERNST

Képviselőcsoportok

 • 14-07-2009 / 08-07-2012 : az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport - Tag
 • 09-07-2012 / 30-06-2014 : az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : DIE LINKE. (Németország)

Alelnök

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Afganisztánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Póttag

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 16-09-2009 / 10-01-2012 : Az EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

all-activities

Részvétel a plenáris ülés vitáiban

A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokról: tanulságok és a következő lépések

05-03-2014 REGI_AD(2014)528070 PE 528.070v03-00 REGI
Jan OLBRYCHT

VÉLEMÉNY a 2014−2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendelet tervezetéről

02-10-2013 REGI_AD(2013)519472 PE 519.472v03-00 REGI
Andrey KOVATCHEV

VÉLEMÉNY a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

09-07-2013 LIBE_AD(2013)504331 PE 504.331v02-00 LIBE
Jens ROHDE

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek)

Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig)

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az integrált testnevelés bevezetéséről a sport terén tehetséges, fogyatékossággal élő és egészséges iskolás gyermekek egyenrangú fejlesztése érdekében

15-04-2013 P7_DCL(2013)0001 Elévült
Adam GIEREK Cristian-Silviu BUŞOI Cornelia ERNST Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG Małgorzata HANDZLIK Jolanta Emilia HIBNER Philippe JUVIN Alexander MIRSKY Norica NICOLAI Helmut SCHOLZ Joanna SENYSZYN Hannu TAKKULA
Kiosztás dátuma : 15-04-2013
Lejárat időpontja : 15-07-2013
Aláírók száma : 164 - 15-07-2013

Írásbeli nyilatkozat a migráns munkavállalókról szóló ENSZ-egyezményről

13-12-2010 P7_DCL(2010)0096 Elévült
Cornelia ERNST Sonia ALFANO Sylvie GUILLAUME Ska KELLER
Kiosztás dátuma : 13-12-2010
Lejárat időpontja : 24-03-2011
Aláírók száma : 116 - 24-03-2011

Írásbeli nyilatkozat a koszovói roma kisebbség védelméről

20-09-2010 P7_DCL(2010)0069 Elévült
Catherine GRÈZE Jean-Luc BENNAHMIAS Cornelia ERNST Kinga GÖNCZ Barbara LOCHBIHLER
Kiosztás dátuma : 20-09-2010
Lejárat időpontja : 20-12-2010
Aláírók száma : 125 - 20-12-2010

Nyilatkozatok

Az Európai Parlament által archivált eredeti, aláírt és keltezéssel ellátott nyilatkozat.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg