Cornelia ERNST : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 08-07-2012 : az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport - Tag
 • 09-07-2012 / 30-06-2014 : az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : DIE LINKE. (Németország)

Alelnök 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Afganisztánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Póttag 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 16-09-2009 / 10-01-2012 : Az EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokról: tanulságok és a következő lépések  
- REGI_AD(2014)528070 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY a 2014−2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendelet tervezetéről  
- REGI_AD(2013)519472 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- LIBE_AD(2013)504331 -  
-
LIBE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Állásfoglalásra irányuló indítvány az EU vízumpolitikájának jövőjéről  
- B7-0194/2014  

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az integrált testnevelés bevezetéséről a sport terén tehetséges, fogyatékossággal élő és egészséges iskolás gyermekek egyenrangú fejlesztése érdekében  
- P7_DCL(2013)0001 - Elévült  
Adam GIEREK , Cristian-Silviu BUŞOI , Cornelia ERNST , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Małgorzata HANDZLIK , Jolanta Emilia HIBNER , Philippe JUVIN , Alexander MIRSKY , Norica NICOLAI , Helmut SCHOLZ , Joanna SENYSZYN , Hannu TAKKULA  
Kiosztás dátuma : 15-04-2013
Lejárat időpontja : 15-07-2013
Aláírók száma : 164 - 15-07-2013
Írásbeli nyilatkozat a migráns munkavállalókról szóló ENSZ-egyezményről  
- P7_DCL(2010)0096 - Elévült  
Cornelia ERNST , Sonia ALFANO , Sylvie GUILLAUME , Ska KELLER  
Kiosztás dátuma : 13-12-2010
Lejárat időpontja : 24-03-2011
Aláírók száma : 116 - 24-03-2011
Írásbeli nyilatkozat a koszovói roma kisebbség védelméről  
- P7_DCL(2010)0069 - Elévült  
Catherine GRÈZE , Jean-Luc BENNAHMIAS , Cornelia ERNST , Kinga GÖNCZ , Barbara LOCHBIHLER  
Kiosztás dátuma : 20-09-2010
Lejárat időpontja : 20-12-2010
Aláírók száma : 125 - 20-12-2010

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat