Cornelia ERNST : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport - Tag
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport - Az elnökség tagja
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : DIE LINKE. (Németország)

Alelnök 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : A Bosznia-Hercegovinával és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Terrorizmussal foglalkozó különbizottság

Póttag 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az európai parlamenti választásokkal összefüggésben a személyes adatok védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- LIBE_AD(2018)630530 -  
-
LIBE 
VÉLEMÉNY az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- LIBE_AD(2018)625435 -  
-
LIBE 
VÉLEMÉNY az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- LIBE_AD(2018)625438 -  
-
LIBE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a metamfetamin pszeudoefedrin tartalmú gyógyszerekből történő gyártásáról  
- P8_DCL(2015)0023 - Elévült  
Kateřina KONEČNÁ , Enrico GASBARRA , Petr JEŽEK , Pavel TELIČKA , Martina DLABAJOVÁ , Olga SEHNALOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jiří MAŠTÁLKA , Cornelia ERNST , Bas EICKHOUT , Michaela ŠOJDROVÁ , Dita CHARANZOVÁ  
Kiosztás dátuma : 08-06-2015
Lejárat időpontja : 08-09-2015
Aláírók száma : 52 - 09-09-2015

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat