Please fill this field
José Manuel FERNANDES José Manuel FERNANDES
José Manuel FERNANDES

Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport

Tag

Portugália - Partido Social Democrata (Portugália)

Születési idő : , Vila Verde

7. parlamenti ciklus José Manuel FERNANDES

Képviselőcsoportok

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Social Democrata (Portugália)

Képviselok

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Költségvetési Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : A 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottság
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Költségvetési Bizottság

Póttag

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 05-03-2010 / 30-06-2014 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

all-activities

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó fogyasztóvédelmi programról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

04-06-2012 BUDG_AD(2012)487806 PE 487.806v02-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

VÉLEMÉNY az egyetemes szolgáltatásról és a 112-es segélyhívószámról

24-05-2011 ENVI_AD(2011)458854 PE 458.854v02-00 ENVI
José Manuel FERNANDES

VÉLEMÉNY A 2007–2013 közötti időszak kohéziós programjainak végrehajtásáról szóló 2010-es jelentésről

27-01-2011 ENVI_AD(2011)452620 PE 452.620v02-00 ENVI
José Manuel FERNANDES

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

22-01-2014 BUDG_AD(2014)524600 PE 524.600v02-00 BUDG
Georgios STAVRAKAKIS

VÉLEMÉNY az Európai Unió ügynökségei 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése

28-01-2013 ENVI_AD(2013)500746 PE 500.746v02-00 ENVI
Jutta HAUG

VÉLEMÉNY az Európai Gyógyszerügynökség 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

28-01-2013 ENVI_AD(2013)500745 PE 500.745v02-00 ENVI
Jutta HAUG

Parlamenti kérdés(ek)

Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

European Development Fund EN

21-05-2013 E-005665/2013 Bizottság

Project bonds EN

21-05-2013 P-005664/2013 Bizottság

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig)

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az Európa-nap valamennyi tagállamban való megünneplésére irányuló közös protokoll létrehozásáról

21-10-2013 P7_DCL(2013)0021 Elévült
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR Hannu TAKKULA Jean Louis COTTIGNY Santiago FISAS AYXELÀ Joseph DAUL Alejandro CERCAS Sidonia MAZUR Salvador GARRIGA POLLEDO Andrej PLENKOVIĆ Dominique RIQUET José Manuel FERNANDES Francisco SOSA WAGNER
Kiosztás dátuma : 21-10-2013
Lejárat időpontja : 21-01-2014
Aláírók száma : 77 - 23-01-2014

Nyilatkozatok

Az Európai Parlament által archivált eredeti, aláírt és keltezéssel ellátott nyilatkozat.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg