Please fill this field

Keresés

Asszisztensek Típus Képviselok
ZAALBERG Wouter
Szolgáltatók
Paul TANG
Luciano ZAAMI
Akkreditált asszisztensek (csoport)
Isabella ADINOLFI
Tiziana BEGHIN
Fabio Massimo CASTALDO
Ignazio CORRAO
Rosa D'AMATO
Eleonora EVI
Laura FERRARA
Mario FURORE
Chiara GEMMA
Dino GIARRUSSO
Piernicola PEDICINI
Sabrina PIGNEDOLI
Daniela RONDINELLI
Marco ZULLO
Maja Anna ZABINSKA
Helyi asszisztensek
Sylwia SPUREK
Raimund ZACHAREVIC
Akkreditált asszisztensek
Valdemar TOMAŠEVSKI
Dimitra ZACHARI
Helyi asszisztensek
Dimitrios PAPADIMOULIS
Dimitrios ZACHARIAS
Akkreditált asszisztensek
Eva KAILI
Filip ZACHARIAS
Helyi asszisztensek
Kateřina KONEČNÁ
Lucia ZACHARIASOVA
Szolgáltatók
Radka MAXOVÁ
PANAGIOTA ZACHARODIMOU
Akkreditált asszisztensek
Alexis GEORGOULIS
Ksenija ZAGOROVSKA
Helyi asszisztensek
Andris AMERIKS
Továbbiak betöltése
Alelnökök/Quaestorok asszisztensei
Az alelnökök és a quaestorok asszisztensei az Európai Parlament ideiglenes alkalmazottai, akik az alelnökök és a quaestorok számára tevékenységük végzéséhez nyújtanak segítséget, különös tekintettel az Elnökség, a quaestorok és munkacsoportjaik üléseire és portfolióira. Az adott alelnök vagy quaestor irányításával végzik munkájukat, és őket – az idevonatkozó elnökségi szabályok keretein belül – a kiküldetésekre is elkísérik.
Akkreditált asszisztensek
Az akkreditált parlamenti asszisztensek egy európai parlamenti képviselő vagy több képviselőből álló csoportosulás által kiválasztott, és szerződéssel közvetlenül az Európai Parlament (EP) által foglalkoztatott személyek. A Parlament épületében, a három munkahely egyikén – Brüsszelben, Strasbourgban vagy Luxembourgban – dolgoznak, közvetlenül segítik a képviselő munkáját, annak közvetlen irányítása és felügyelete alatt, kölcsönös bizalom alapján.
Helyi asszisztensek
A helyi asszisztensek olyan természetes személyek, akik munkaszerződésben állnak a képviselőkkel, hogy a megválasztásuk szerinti tagállamban segítsék a munkájukat. Ezekre a szerződésekre az adott tagállam nemzeti jogszabályai vonatkoznak.
Szolgáltatók
A szolgáltató olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szolgáltatási szerződést kötött a képviselővel, hogy annak munkáját a megválasztása szerinti tagállamban segítse. A nyújtandó szolgáltatásoknak célzottnak kell lenniük, részletesen meg kell őket határozni, és közvetlenül a képviselői megbízatás ellátásához kell kapcsolódniuk. Erre a szerződésre az adott tagállam nemzeti jogszabályai vonatkoznak.
Kifizetőhelyek
A kifizetőhelyek olyan természetes vagy jogi személyek, akik vagy amelyek az adott tagállamban megfelelő engedéllyel rendelkeznek ahhoz, hogy a képviselő által kötött munka- vagy szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos adó- és társadalombiztosítási ügyeket (a tagállam nemzeti joga, vagy adott esetben az uniós jog alapján) szakszerűen intézzék.
Gyakornokok
A gyakornokok olyan személyek, akik gyakornoki megállapodást kötöttek a képviselővel. Ezek a szakmai gyakorlatok hozzájárulnak az európai oktatáshoz és szakképzéshez, valamint elősegítik az intézmény működésének jobb megértését; megvalósulhatnak a Parlament valamely munkahelyén vagy a képviselő megválasztása szerinti tagállamban.
További információkat "A személyzettel kapcsolatos rendelkezések" című részben talál.