Please fill this field
Biljana BORZAN Biljana BORZAN
Biljana BORZAN

Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo

Vicepresidente

Croazia - Socijaldemokratska partija Hrvatske (Croazia)

Data di nascita : , Osijek

Dichiarazioni di voto scritte Biljana BORZAN

I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (A9-0124/2020 - José Gusmão) HR

10-07-2020

. – Podržavam ovo Izvješće. Utjecaj pandemije COVID-19 na zaposlenost zahtijevao je značajno ažuriranje smjernica.
Potrebni su nam progresivni prijedlozi politika kako bismo osigurali demokratski, uključivi i socijalno pravedni oporavak. Svako zapošljavanje mora osigurati poštene plaće kako bi se uklonilo poslovno siromaštvo i osiguralo dostojanstven životni standard.

Progetto di bilancio rettificativo n. 5 al bilancio generale 2020 – Prosecuzione del sostegno ai rifugiati e alle comunità di accoglienza in risposta alla crisi siriana in Giordania, Libano e Turchia (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier) HR

10-07-2020

. – Podržavam ovo Izvješće. Nakon izbijanja Covid-19 i intenziviranja klimatskih nepogoda, EU će pojačati svoj postupak podrške udomljavanja izbjeglica širom svijeta. Ove zajednice, koje su ranjivije nego prije zbog globalnog scenarija koji se mijenja, neće biti ostavljene same u borbi protiv ovih neviđenih izazova.

Un approccio europeo globale allo stoccaggio dell'energia (A9-0130/2020 - Claudia Gamon) HR

10-07-2020

. – Podržavam ovo Izvješće u kojemu se glavni fokus stavlja na zeleni vodik uz jačanje uloge i doprinosa aktivnih potrošača u energetskim sustavima.

Revisione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (B9-0122/2020) HR

10-07-2020

. – Podržavam ovo Izvješće. Smatram kako moramo ostati posvećeni u doprinosu ispunjavanja klimatskih i energetskih ciljeva EU. Isto tako, kontinuirano povećanje obnovljivih izvora energije i elektrifikacije, u skladu s klimatskim i energetskim ciljevima, zahtijeva i zahtijevat će značajna ulaganja u infrastrukturu distribucijskog sustava.

Conclusione di un accordo UE-Nuova Zelanda, in corso di negoziazione, sullo scambio di dati personali per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (A9-0131/2020 - Annalisa Tardino) HR

10-07-2020

. – Podržavam ovo Izvješće o sklapanju sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka.

Una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo - piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti (B9-0207/2020) HR

10-07-2020

. – Podržavam ovo Izvješće. Akcijski plan Komisije je pravovremeni podsjetnik da je potrebno mnogo učiniti kako bi se poboljšao plan za borbu protiv korupcije u EU. Sve ovo dolazi u trenutku kada je to najpotrebnije, s obzirom na nedavne skandale s raznim bankama diljem Europe.

Iniziativa dei cittadini europei: misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame in considerazione della pandemia di COVID-19 (C9-0142/2020 - Loránt Vincze) HR

09-07-2020

. – Podržavam ovo Izvješće. Europska građanska inicijativa predstavlja veliko postignuće Lisabonskog ugovora u nastojanju da se poboljša kvaliteta europske demokracije.

Attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2019 (A9-0081/2020 - David Cormand) HR

09-07-2020

. – Podržavam ovo Izvješće. Europska investicijska banka svakim danom postaje sve važniji akter ulaganja na razini EU, ojačana nedavnim prijedlozima plana za oporavak. Ova velika odgovornost trebala bi doći zajedno s pojačanom odgovornošću pred zastupnike u Europskom parlamentu, koji predstavljaju građane EU, kako bi im se omogućilo kontroliranje ispravne provedbe političkih prioriteta EU-a, poput zelene i digitalne tranzicije.

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea - lotta contro la frode - relazione annuale 2018 (A9-0103/2020 - Joachim Kuhs) HR

09-07-2020

. – Podržavam ovo Izvješće. Zaštita proračuna EU-a ne bi bila moguća bez zajedničkih napora EU institucija i nacionalnih tijela. Iz tog razloga potičemo stalnu suradnju između država članica i Europske komisije.

Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (A9-0111/2020 - Younous Omarjee) HR

08-07-2020

. – Podržavam ovo izvješće. Borba protiv nezaposlenosti mladih treba biti naš prioritet svakoga dana i u svakom pogledu, a posebno u vrijeme krize kakva nas trenutno pogađa.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg