Veuillez remplir ce champ
István UJHELYI István UJHELYI
István UJHELYI

Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo

Membro

Ungheria - Magyar Szocialista Párt (Ungheria)

Data di nascita : ,

Dichiarazioni di voto scritte István UJHELYI

I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità: norme comuni HU

26-03-2020

Jelenleg olyan előírás volt érvényben, amelynek köszönhetően a repülőtársaságok elveszíthették az idősávjaikat, ha azokat nem használják ki megfelelően. A koronavírus okozta pánik, illetve az utazás-visszamondások miatt így nem egy esetben üresen közlekednek bizonyos repülőjáratok, égetik a kerozint és szennyezik a környezetet csak azért, hogy a repülési idősáv ne maradjon kihasználatlanul. Az érintett cégek a napokban közös levélben kérték a szabályozás mielőbbi módosítását az európai döntéshozóktól. Az Európai Green Deal program keretében elfogadhatatlan és rendkívül kártékony, hogy üres járatok használják az európai égboltot, nem beszélve arról, hogy ez a szabályozás ellehetetleníti és csődközeli helyzetbe hozhatja az érintett cégeket is. Az európai repülőterek előrejelzéseik szerint 2020 első negyedévében 67 millió utast veszítenek. Ez a jelenség súlyosan érinti a légi forgalmat az egész Unióban. Ez a szabály enyhítené a jelenlegi válság hatásait, és jogbiztonságot teremtene a légi fuvarozók számára a menetrendi időszakok érintett részeire vonatkozóan. Az ily módon a légi fuvarozók által felszabadított résidőket a koordinátorok az igények alapján újra kioszthatják. Ez az újrakiosztás kizárólag ad hoc jellegű lenne, és nem érintené azon fuvarozók helyzetét, amelyek a javasolt szabály értelmében továbbra is a szóban forgó résidőket használó fuvarozóknak minősülnek. Szavazatommal támogattam a módosítást a turisztikai szektor szereplőinek és utasaiknak az érdekében.

Misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) HU

26-03-2020

A koronavírus, azaz a COVID-19 járvány okozta válság váratlanul és drámai módon érte a tagállamokat, és jelentős hatást gyakorol a társadalmaikra és gazdaságaikra és visszaveti a tagállamok növekedését. Ezt a helyzetet likviditási problémák is súlyosbíthatják, mivel a vállalkozások nehezen tudják kifizetni beszállítóikat és alkalmazottaikat. További állami forrásokra van szükség az egészségügyi rendszerek és a betegség kitöréséhez közvetlenül kapcsolódó egyéb tevékenységek támogatásához. Jelentős és gyors beavatkozásra van szükség egyrészt az egészségügyi rendszerek esetében annak érdekében, hogy a jelenlegi súlyos stresszhelyzetben fenntartható legyen azok működése, másrészt pedig a gyakran alacsonyabb árréssel rendelkező kkv-k tekintetében, a tagállamok munkaerőpiacaira és gazdaságaik más sérülékeny részeire gyakorolt negatív következmények enyhítése céljából. Ez az egész Uniót érintő ügy, ami szükségessé teszi, hogy uniós és tagállami szinten minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítsunk a COVID-19 járványhoz kapcsolódó kihívások leküzdése érdekében. A Bizottság ezért „koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezésre” tett javaslatot, amelynek célja a beruházások előmozdítása az európai strukturális és beruházási alapokban rendelkezésre álló készpénztartalékok mozgósítása révén a válság elleni azonnali küzdelem érdekében. A beruházás jelentős mértékű lesz, és meghaladja majd a 37 milliárd EUR-t. Ennek elérése érdekében a Bizottság mintegy 8 milliárd EUR összegű beruházási likviditás felszabadítását javasolta az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Szavazatommal támogattam a koronavírus elleni lépések megtételét.

Assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando l'adesione all'Unione europea pesantemente colpiti da una grave emergenza di salute pubblica HU

26-03-2020

A COVID-19-fertőzés első esetei óta az EU fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy támogassa a tagállamokat és polgáraikat a válság kezelésében. Aktiválták a Bizottság ARGUS válságkoordinációs mechanizmusát, és a válságkoordinációs bizottság rendszeresen ülésezik, hogy összehangolja a Bizottság és az uniós ügynökségek valamennyi érintett szervezeti egységének és szolgálatának tevékenységét. A Bizottság politikai szintű válságreagálási koordinációs csoportot is felállított, melynek tagjai a leginkább érintett szakpolitikákért felelős európai biztosok. Ezen rendeletnek az a célja, hogy az EUSZA hatályát kiterjessze a jelentős közegészségügyi szükséghelyzetekre, és meghatározza a finanszírozásra jogosult konkrét műveleteket. Természetesen szavazatommal támogattam.

Conclusione dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) HU

12-02-2020

Az EU jelenleg Kína után Vietnam legnagyobb kereskedelmi partnere, az USA után pedig a második legnagyobb exportpiaca. Az országba irányuló uniós kivitel az elmúlt tíz évben évente átlagosan 5–7%-kal bővült. Ugyanakkor az Unió kereskedelmi hiánya Vietnammal szemben viszonylag magas, 2018-ban elérte a 27 milliárd EUR-t. Számos felmerülő érv miatt tartózkodtam a szavazásnál.

Conclusione dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam (risoluzione) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) HU

12-02-2020

Az EU érdeke az, hogy továbbra is vezető szerepet játsszon a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend – mint az EU átfogó prioritása – koherens, teljes körű és hatékony végrehajtásában, ami polgárainak javát szolgálja és egyben segít megőrizni hitelességét Európában és világszerte is. Tartózkodtam a szavazásnál.

Accordo UE-Vietnam sulla protezione degli investimenti (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) HU

12-02-2020

Az EU és Vietnám közötti beruházásvédelmi megállapodás a javaslat szerint elő fogja segíteni a Vietnám és az EU közötti magas színvonalú beruházások előmozdítását. A beruházásvédelemre vonatkozó aktualizált uniós megközelítés az előterjesztő szerint jobb egyensúlyt teremt a munkahelyteremtő beruházások fellendítése és védelme, valamint a kormány azon jogának védelme között, hogy a közérdeket szolgáló politikát folytasson. Számos érv miatt azonban tartózkodtam.

Accordo UE-Vietnam sulla protezione degli investimenti (risoluzione) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) HU

12-02-2020

Ez a megállapodás az uniós tagállamok és Vietnám között már megkötött 21 kétoldalú beruházási szerződések helyébe lép. Számos érv miatt tartózkodtam a szavazásnál.

Obiezione a norma dell'articolo 111 del regolamento: elenco unionale dei progetti di interesse comune (B9-0091/2020) HU

12-02-2020

. – Igennel voksoltam.

Obiezione a norma dell'articolo 112 del regolamento: piombo e suoi composti (B9-0089/2020) HU

12-02-2020

Az ólom olyan mérgező vegyi anyag, amely még kis mennyiségben is súlyos egészségkárosodást, többek között visszafordíthatatlan idegrendszeri károsodást okozhat, ezért az ólom esetében nem lehet „biztonságos szintről” beszélni. Az S&D álláspontját követtem.

Una strategia dell'UE per porre fine alle mutilazioni genitali femminili nel mondo (B9-0090/2020, B9-0092/2020) HU

12-02-2020

Ha a népesség alakulása továbbra is a jelenlegi irányba halad, akkor – az UNFPA 2018. évi adatai szerint – 2030-ra világszerte 68 millió lányt fenyeget majd a női nemi szervek megcsonkításának veszélye, és az éves növekedés a 2019-es mintegy 4,1 millióról 2030-ra várhatóan évente 4,6 millióra fog emelkedni. Az S&D álláspontját követtem.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg

Indirizzo postale

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 10G246
    1047 Brussels