Please fill this field
Petra DE SUTTER Petra DE SUTTER
Petra DE SUTTER
Belgio

Data di nascita : , Oudenaarde

9ª legislatura Petra DE SUTTER

Gruppi politici

 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea - Membro

Partiti nazionali

 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Groen (Belgio)

Presidente

 • 10-07-2019 / 30-09-2020 : Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Deputati

 • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Delegazione per le relazioni con i paesi dell'Asia meridionale
 • 10-07-2019 / 30-09-2020 : Conferenza dei presidenti di commissione
 • 14-09-2020 / 30-09-2020 : Commissione speciale sulla lotta contro il cancro

Membro sostituto

 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Delegazione alla commissione parlamentare di associazione UE-Ucraina
 • 02-07-2019 / 30-09-2020 : Delegazione per le relazioni con l'India
 • 10-02-2020 / 30-09-2020 : Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Attività parlamentari principali

Contributi alle discussioni in Aula

Discorsi pronunciati durante le sedute plenarie e dichiarazioni scritte relative alle discussioni in Aula. Articolo 204 e articolo 171, paragrafo 11, del regolamento

Pareri in quanto relatore ombra

I gruppi politici possono nominare, per ogni parere, un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

OPINION on a new strategy for European SMEs EN

06-10-2020 EMPL_AD(2020)653907 PE653.907v02-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

PARERE recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate

07-09-2020 EMPL_AD(2020)648298 PE648.298v02-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

Interrogazioni orali

Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 136 del regolamento

Altre attività parlamentari

Dichiarazioni di voto scritte

I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Adeguamento all'evoluzione del settore del trasporto su strada (A9-0116/2020 - Ismail Ertug) NL

08-07-2020

Na tien jaar politieke onderhandelingen werd een compromis bereikt dat kan rekenen op de vereiste meerderheid in zowel het Europees Parlement als de lidstaten. Dit zorgt voor vooruitgang ten opzichte van de situatie van vandaag.
De huidige regel inzake cabotageactiviteiten (drie activiteiten binnen zeven dagen) wordt weliswaar behouden, maar er wordt in een afkoelingsperiode van vier dagen voorzien voordat er meer activiteiten in hetzelfde land met hetzelfde voertuig mogen plaatsvinden.
Ik onthield mij op amendement 1, omdat daarmee het volledige compromis in het water zou vallen. Het was kiezen tussen een matige verbetering van de situatie of helemaal geen verbetering. Ik kies voor de verbetering.
Bestuurders zullen ook verplicht worden om na acht weken terug te keren naar het land van vestiging van de werkgever, waar het bedrijf in kwestie voldoende activiteiten moet onderhouden om postbusbedrijven tegen te gaan. De Verts/ALE-Fractie strijdt al meer dan twintig jaar tegen de terugkeer van lege vrachtwagens, omdat dit een serieuze impact heeft op de CO2-uitstoot. Tegelijk mogen we niet vergeten dat de deal fraude tegengaat. Daarom onthield ik mij ook op de amendementen 7 en 17.

Interrogazioni scritte

I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 138 e allegato III del regolamento

Dichiarazioni

Dichiarazione originale completa di firma/data archiviata dal Parlamento europeo.