Please fill this field
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei

Membro

Polonia - Prawo i Sprawiedliwość (Polonia)

Data di nascita : , Kępno

Home Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Membro

REGI
Commissione per lo sviluppo regionale
FEMM
Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere
DKOR
Delegazione per le relazioni con la penisola coreana

Membro sostituto

IMCO
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
D-US
Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti

Ultime attività

Utilizzo di applicazioni di tracciamento dei contatti nella lotta al coronavirus (discussione) PL

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-128-5000)
Contributi alle discussioni in Aula

Misure specifiche volte a fornire flessibilità straordinaria per l'utilizzo dei Fondi strutturali e d'investimento europei in risposta alla pandemia di COVID-19 PL

17-04-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Pierwszy pakiet zmian wprowadził istotne zmiany, aby umożliwić uruchomienie dostępnych środków w polityce spójności. Przebieg walki z pandemią COVID-19 i skutki jakie przyniosła ona dla gospodarek i społeczeństwa spowodowywały konieczność wprowadzenia kolejnych udogodnień. Nowe rozwiązania takie jak możliwość pełnego – 100% finansowania ze środków UE w latach 2020–2021, przesuwania środków między trzema głównymi funduszami spójności (EFR, EFS, FS) oraz poszczególnymi obszarami priorytetowymi funduszy są dobrymi rozwiązaniami.
Wyeliminowanie biurokratycznego obciążenia w obecnych okolicznościach jest także istotną kwestią. Państwa członkowskie, aby natychmiastowo podjąć kolejne działania, nie będą musiały wprowadzać zmian w umowach partnerstwa. Przesunięty został także termin składania rocznych sprawozdań.
To ważne zmiany – dlatego głosowałam za ich wprowadzaniem. Kraje Unii Europejskiej będą mogły natychmiastowo przekazać środki na sektor opieki zdrowotnej, rozszerzyć i wydłużyć programy wsparcia zatrudnienia oraz kapitału obrotowego przedsiębiorstw. Zmiany w przepisach prawnych muszą być wprowadzane cyklicznie i biorąc pod uwagę rozwój sytuacji. Musimy tutaj działać zdroworozsądkowo i elastycznie.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg