Please fill this field
Anna ZALEWSKA Anna ZALEWSKA
Anna ZALEWSKA

Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei

Membro

Polonia - Prawo i Sprawiedliwość (Polonia)

Data di nascita : , Świebodzice

Dichiarazioni di voto scritte Anna ZALEWSKA

I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Green Deal europeo (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) PL

15-01-2020

Komisja Europejska zaproponowała Europejski Zielony Ład, zawierający tak daleko idące postulaty jak neutralność klimatyczna do 2050 r. czy zwiększenie celów redukcji emisji CO2 do 2030 r., bez czekania na stanowisko Rady Europejskiej w tych strategicznych kwestiach. Tym samym pozbawiła państwa członkowskie ich wiodącej roli w określaniu dalekosiężnej strategii Unii.
Parlament Europejski w swojej rezolucji będącej odpowiedzią na Zielony Ład poszedł jeszcze dalej. Według Parlamentu nie tylko Unia, ale każde państwo członkowskie osobno ma być neutralne klimatycznie do 2050 roku (tym samym Parlament ignoruje postanowienia Rady Europejskiej z 12 grudnia wyłączające Polskę z tego celu), a cel redukcji emisji do roku 2030 określa w wysokości 55%, chociaż dopiero niedawno zakończyliśmy prace nad i tak wymagającym celem 40% ustanowionym w roku 2014. Poza tym w rezolucji tej wnosi o przyjęcie wielu innych rozwiązań, które mogą negatywnie obciążyć rolników i konsumentów, a jednocześnie odmawia właściwej roli takim rozwiązaniom jak energia nuklearna czy gaz naturalny, które mogłyby znacząco ograniczyć emisje.
Mimo pozytywnych zapisów dotyczących wspierania sprawiedliwej transformacji (choć proponowany przez Komisję rozmiar funduszu rozczarowuje) czy zaskakująco pozytywnego przyjęcia naszej poprawki o zniesieniu zbędnej siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu nie mogliśmy poprzeć tekstu rezolucji, która nakłada na nas nieproporcjonalnie duże obciążenia.

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė) PL

22-10-2019

. – Fundusz Dostosowania do Globalizacji był instrumentem stworzonym nie na potrzeby przedsiębiorstw czy wielkiego biznesu, ale dla pracowników poszkodowanych na skutek zmian i wydarzeń, na które nie mieli wpływu. Takim wydarzeniem jest bez wątpienia brexit, który swoimi skutkami obejmie nie tylko pracowników na Wyspach Brytyjskich, ale na terenie całej Unii Europejskiej. Jestem europosłem z Polski i zdaję sobie sprawę, jak wielu moich rodaków, nie tylko tych, którzy tak licznie mieszkają w Wielkiej Brytanii, od ponad trzech lat niepokoi się tym, w jaki sposób brexit wpłynie na ich życie zawodowe. Biorąc pod uwagę wydarzenia z ostatnich lat, nie możemy być pewni tego, jaki brexit nas czeka, i dlatego poparłam to sprawozdanie. Mandat uzyskany w wyborach zobowiązuje nas do tego, by chronić obywateli UE przed szkodliwymi konsekwencjami brexitu i by być gotowym na każdy scenariusz.

Occupazione e politiche sociali nella zona euro (A9-0016/2019 - Yana Toom) PL

10-10-2019

. – W dokumencie ujęto najważniejsze problemy, z jakimi boryka się dziś rynek pracy: starzenie się społeczeństwa, cyfryzacja, bezrobocie ludzi młodych, ubóstwo i wykluczenie społeczne czy niedopasowanie umiejętności i kwalifikacji do rynku pracy. W toku prac zostały uwzględnione poprawki ECR dotyczące m.in. zapewnienia dostępu do możliwości uczenia się przez całe życie poprzez kursy i szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb. To ważne, jeśli chcemy skutecznie pomóc pracownikom starszym czy mniej wykwalifikowanym.
W sprawozdaniu znalazły się jednakże zapisy, na które nie możemy się zgodzić, gdyż mogą one stanowić próbę wkraczania w kompetencje państw członkowskich, niezależnie od tego, czy należą one do strefy euro czy też nie. Dlatego grupa ECR w ostatecznym głosowaniu nad sprawozdaniem wstrzymała się od głosu.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg