Please fill this field
Milan UHRÍK Milan UHRÍK
Milan UHRÍK

Non iscritti

Slovacchia - Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (Slovacchia)

Home Milan UHRÍK

Membro

LIBE
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
D-TR
Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Turchia

Membro sostituto

AFET
Commissione per gli affari esteri
D-RU
Delegazione alla commissione parlamentare di cooperazione UE-Russia
D-US
Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti

Ultime attività

Applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica (C9-0212/2020) SK

08-10-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Zdržal som sa hlasovania za predmetnú procedúru, pretože dohodu medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska týkajúcu sa výstavby a prevádzky pevného spojenia cez Lamanšský prieliv prostredníctvom súkromných koncesionárov považujem výlučne za bilaterálny vzťah medzi týmito krajinami.

Decisione di autorizzare la Francia a concludere un accordo internazionale relativo al tunnel sotto la Manica (C9-0211/2020) SK

08-10-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Zdržal som sa hlasovania za predmetnú procedúru, pretože dohodu medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska týkajúcu sa výstavby a prevádzky pevného spojenia cez Lamanšský prieliv prostredníctvom súkromných koncesionárov považujem výlučne za bilaterálny vzťah medzi týmito krajinami.

Produzione biologica: data di applicazione e altre date (C9-0286/2020) SK

08-10-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Účelom tohto návrhu je okrem iného predĺžiť časový horizont, kedy má Komisia predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o prítomnosti produktov a látok, ktoré nie sú povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, a o posúdení vnútroštátnych pravidiel, s čím sa nestotožňujem. Návrh však obsahoval aj niekoľko oprávnených požiadaviek vzhľadom na situáciu s nákazou COVID-19, ktoré zohľadňujú predĺženie rôznych termínov týkajúcich sa ekologických výrobcov. Na základe uvedeného som sa hlasovania zdržal.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg