Please fill this field
Kosma ZŁOTOWSKI Kosma ZŁOTOWSKI
Kosma ZŁOTOWSKI

Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija

Vienas iš iždininkų

Lenkija - Prawo i Sprawiedliwość (Lenkija)

Gimimo data : , Bydgoszcz

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys Kosma ZŁOTOWSKI

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma programa „InvestEU“

08-10-2020 TRAN_AD(2020)653989 PE653.989v05-00 TRAN
Tom BERENDSEN

NUOMONĖ dėl naujos Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtos strategijos

30-09-2020 IMCO_AD(2020)653798 PE653.798v02-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsenos 2017, 2018 ir 2019 m.

25-09-2020 PETI_AD(2020)644960 PE644.960v03-00 PETI
Domènec RUIZ DEVESA

NUOMONĖ dėl naujos Europos pramonės strategijos

24-09-2020 JURI_AD(2020)652430 PE652.430v03-00 JURI
Gilles LEBRETON

NUOMONĖ su rekomendacijomis Komisijai dėl dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų reglamentavimo sistemos

08-09-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v04-00 TRAN
Valter FLEGO

NUOMONĖ su rekomendacijomis Komisijai „Skaitmeninių paslaugų aktas: geriau veikianti bendroji rinka“

04-09-2020 TRAN_AD(2020)648502 PE648.502v03-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

NUOMONĖ dėl vaistų stygiaus: kylančios problemos sprendimo būdai

11-06-2020 TRAN_AD(2020)650657 PE650.657v03-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

NUOMONĖ dėl rekomendacijų dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste

05-05-2020 PETI_AD(2020)648469 PE648.469v03-00 PETI
Gheorghe FALCĂ

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg