Lars Patrick BERG : Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija 

Parlamento narių dalyvavimo trečiųjų šalių organizuojamose renginiuose deklaracijos  

Tinkamo elgesio deklaracija 

Kontaktai