Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA : Pagrindinis puslapis 

Narė 

Regioninės plėtros komitetas 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 
Delegacija ryšiams su Korėjos pusiasaliu 

Pavaduojanti narė 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 
Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis 

Pastarojo meto veikla 

Kontaktai