Please fill this field
Hynek BLAŠKO Hynek BLAŠKO
Hynek BLAŠKO

Identiteto ir demokratijos frakcija

Narys

Čekija - Svoboda a přímá demokracie (Čekija)

Gimimo data : ,

Klausimai, į kuriuos atsakoma raštu (su atsakymais) Hynek BLAŠKO

Klausimai raštu

Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg