Please fill this field
Rob ROOKEN Rob ROOKEN
Rob ROOKEN

Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija

Narys

Nyderlandai - Forum voor Democratie (Nyderlandai)

Gimimo data : , Groningen

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo Rob ROOKEN

Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Kritinė klimato ir aplinkos padėtis (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) NL

28-11-2019

De FvD-delegatie stemde tegen deze resolutie over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu. Wij gaan niet mee in het paniekvoetbal van de klimaatonheilsprofeten. Er is namelijk geen consensus in de wetenschappelijke wereld in hoeverre de mensheid invloed heeft op klimatologische processen. Massale bangmakerij door middel van extreme waarden uit computermodellen is gebaseerd op extrapoleren en laat de werkelijkheid niet zien.
Reële voorspellingen over hoe het klimaat zich gaat ontwikkelen in de nabije toekomst zijn simpelweg onmogelijk te maken, laat staan voorspellingen over het klimaat over tientallen jaren. Het megalomane EU-budget dat op basis van deze hypothese wordt vrijgemaakt, gaat voor de burgers van de EU enorme financiële gevolgen hebben, namelijk 11 500 miljard EUR gedurende twintig jaar, oftewel 575 miljard EUR per jaar.

2019 m. JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencija (COP 25) (B9-0174/2019) NL

28-11-2019

De FVD-delegatie stemt tegen de ontwerpresolutie inzake de VN-klimaatconferentie in Madrid. Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat menselijk handelen een significante invloed heeft op temperatuurschommelingen. De grenswaarden van 2,0 of zelfs 1,5 graden Celsius zijn allebei arbitraire getallen.
De EU wil een leidende rol spelen op het gebied van transitie, maar het is onwaarschijnlijk dat andere natiestaten buiten de EU ons hier mak in zullen volgen. Bovendien wil het Europees Parlement kernenergie uitfaseren door centrales te gaan ontmantelen, maar wij willen juist investeren in de ontwikkeling van kerncentrales. Dit is namelijk het beste alternatief dat we nu voorhanden hebben. Hoge energiedichtheid, schoon en economisch duurzaam. Ook wil FVD vasthouden aan aardgas – de meest efficiënte en schoonste brandstof die er is.

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg