Please fill this field
Andrea CAROPPO Andrea CAROPPO
Andrea CAROPPO

Identiteto ir demokratijos frakcija

Narys

Italija - Lega (Italija)

Gimimo data : , Poggiardo

Pagrindinis puslapis Andrea CAROPPO

Narys

ITRE
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
D-AL
Delegacija ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete

Pavaduojantis narys

EMPL
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
JURI
Teisės reikalų komitetas
D-ME
Delegacija ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete

Pastarojo meto veikla

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650398 PE650.398v02-00 EMPL
Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys
Mounir SATOURI

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos inovacijų ir technologijos instituto (nauja redakcija)

19-06-2020 A9-0120/2020 PE648.286v02-00 ITRE
Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys
Marisa MATIAS

Reviving tourist services EN

15-05-2020 E-003007/2020 Komisija
Klausimai raštu

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg