Please fill this field
Andrea CAROPPO Andrea CAROPPO
Andrea CAROPPO

Identiteto ir demokratijos frakcija

Narys

Italija - Lega (Italija)

Gimimo data : , Poggiardo

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys Andrea CAROPPO

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650398 PE650.398v02-00 EMPL
Mounir SATOURI

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg