Veuillez remplir ce champ
Ryszard Antoni LEGUTKO Ryszard Antoni LEGUTKO
Ryszard Antoni LEGUTKO

Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija

Vienas iš pirmininkų

Lenkija - Prawo i Sprawiedliwość (Lenkija)

Gimimo data : , Kraków

7-oji Parlamento kadencija Ryszard Antoni LEGUTKO

Frakcijos

 • 14-07-2009 / 15-07-2009 : Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija - Narys
 • 16-07-2009 / 08-03-2011 : Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija - Biuro narys
 • 09-03-2011 / 05-07-2011 : Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija - Pirmininko pavaduotojas
 • 06-07-2011 / 30-06-2014 : Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija - Pirmininko pavaduotojas

Nacionalinės partijos

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Prawo i Sprawiedliwość (Lenkija)

Narys

 • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Užsienio reikalų komitetas
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Užsienio reikalų komitetas
 • 12-03-2012 / 12-03-2013 : Peticijų komitetas

Pavaduojantis narys

 • 09-09-2009 / 18-01-2012 : Kultūros ir švietimo komitetas
 • 14-09-2009 / 27-09-2009 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 16-09-2009 / 22-10-2013 : Delegacija ryšiams su Izraeliu
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinėje asamblėjoje
 • 10-02-2011 / 18-01-2012 : Peticijų komitetas
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Kultūros ir švietimo komitetas
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Peticijų komitetas
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 01-02-2013 / 30-06-2014 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 23-10-2013 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Indija

all-activities

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Ukrainai

16-03-2010 AFET_AD(2010)439128 PE 439.128v02-00 AFET
Ryszard Antoni LEGUTKO

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Pareiškimai

Originali pasirašyta deklaracija su nurodyta data archyvuojama Europos Parlamente.

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04F365
  1047 Bruxelles