Roberta
METSOLA

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus - 8. sasaukums Roberta METSOLA

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

23-01-2019 LIBE_AD(2019)630584 PE630.584v03-00 LIBE
Romeo FRANZ

ATZINUMS par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630579 PE630.579v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

ATZINUMS par Eurojust 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630581 PE630.581v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

ATZINUMS par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630586 PE630.586v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

ATZINUMS par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630587 PE630.587v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

ATZINUMS par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630601 PE630.601v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

ATZINUMS par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630604 PE630.604v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630605 PE630.605v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630608 PE630.608v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

ATZINUMS par Eiropas Savienības aģentūru 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630610 PE630.610v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

ATZINUMS par blokķēdi: progresīvu tirdzniecības politiku

16-11-2018 LIBE_AD(2018)626922 PE626.922v02-00 LIBE
Ana GOMES

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ENISA — ES Kiberdrošības aģentūru — un Regulas (ES) 526/2013 atcelšanu un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju (“Kiberdrošības akts”)

22-05-2018 IMCO_AD(2018)616831 PE616.831v02-00 IMCO
Nicola DANTI

ATZINUMS par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

19-02-2018 LIBE_AD(2018)613654 PE613.654v03-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

ATZINUMS par Eiropas Policijas biroja (Eiropola) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

07-02-2018 LIBE_AD(2018)613648 PE613.648v02-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

ATZINUMS par Eurojust 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

07-02-2018 LIBE_AD(2018)613649 PE613.649v02-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

ATZINUMS par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

07-02-2018 LIBE_AD(2018)613650 PE613.650v02-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

ATZINUMS par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

07-02-2018 LIBE_AD(2018)613651 PE613.651v02-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

ATZINUMS par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

07-02-2018 LIBE_AD(2018)613652 PE613.652v02-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

ATZINUMS par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

07-02-2018 LIBE_AD(2018)615183 PE615.183v02-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

ATZINUMS par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

07-02-2018 LIBE_AD(2018)615184 PE615.184v02-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS