Roberta
METSOLA

Mutiski jautājumi - 8. sasaukums Roberta METSOLA

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Cilvēku tirdzniecība

24-03-2017 O-000024/2017 Komisija

Aģentūras Frontex turpmākā virzība

17-12-2014 O-000100/2014 Komisija