Please fill this field
Dan NICA Dan NICA
Dan NICA

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Rumānija - Partidul Social Democrat (Rumānija)

Dzimšanas gads : , Panciu

Sākums Dan NICA

Priekšsēdētāja vietnieks

DACP
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Loceklis

ITRE
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
D-US
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Aizstājējs

AFET
Ārlietu komiteja

Deputāta darbība pēdējā laikā

Stāvoklis Šengenas zonā pēc Covid-19 uzliesmojuma (B9-0165/2020) RO

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Am votat pentru rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din spațiul Schengen în urma epidemiei de COVID 19, deoarece aceasta rezoluție este importanta pentru Romania si aderarea la spațiul Shengen. Totodată, o revenire la un spațiu Schengen pe deplin funcțional este de cea mai mare importanță pentru a garanta principiul libertății de circulație ca una dintre principalele realizări ale integrării europene și ca o condiție esențială pentru redresarea economică a UE după pandemia de COVID-19. Prin demersurile făcute am reușit sa includem paragraful prin care invităm Consiliul și statele membre să își intensifice eforturile pentru a realiza finalizarea integrării Schengen cu toate statele membre ale UE. Si anume, îndemnăm din nou Consiliul să prezinte un nou proiect de decizie privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România în cel mai scurt timp posibil. Consider că solidaritatea și responsabilitatea sunt pentru toți și că viitorul spațiului Schengen poate fi doar unul fără fragmentare.

Eiropas aizsardzība pārrobežu un sezonālajiem darba ņēmējiem saistībā ar Covid-19 krīzi (B9-0172/2020) RO

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Am votat pentru rezoluția privind protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei provocate de COVID-19.
Condamn încălcările grave, semnalate in timpul crizei, ale drepturilor lucrătorilor sezonieri și transfrontalieri în ceea ce privește condițiile de muncă și de viață, legate de programul de lucru, salariul minim, concedierile abuzive și standardele scazute de sănătate și de siguranță la locul de muncă. Nu trebuie sa treaca neobsevate sau nesanctionate nici lipsa transportului în condiții de siguranță, lipsa unor condiții de cazare decente, care să respecte cerințele sanitare și măsurile de distanțare socială, presiunea ridicată și modelele de lucru neadaptate, măsurile de detașare și practicile de subcontractare, nerespectarea restricțiilor de carantină și a asistenței pentru repatriere, precum și furnizarea inadecvată de echipamente individuale de protecție
Subliniez ca în niciun caz, nu trebuie sa permitem ca pandemia sau dificultățile economice sa fie un pretext pentru abdicarea de la valorile europene și de la obiectivul fundamental al Uniunii Europene de a oferi condiții de muncă și de viață decente pentru toți cetățenii săi.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg