Please fill this field
Maria ARENA Maria ARENA
Maria ARENA

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Beļģija - Parti Socialiste (Beļģija)

Dzimšanas gads : , Mons

Sākums Maria ARENA

Priekšsēdētāja

DROI
Cilvēktiesību apakškomiteja

Locekle

CPCO
Komiteju priekšsēdētāju konference
AFET
Ārlietu komiteja
DPAP
Delegācija attiecībām ar Panāfrikas parlamentu
DACP
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Aizstājēja

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Deputāta darbība pēdējā laikā

ATZINUMS par ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānu — zaļā kursa finansēšana

23-07-2020 ENVI_AD(2020)650586 PE650.586v03-00 ENVI
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Petros KOKKALIS

Ilgtspēju sekmējoša stratēģija attiecībā uz ķimikālijām (debates) FR

09-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-09(2-115-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg