Maria ARENA : Sākums 

Priekšsēdētāja 

Cilvēktiesību apakškomiteja 

Locekle 

CPCO  
Komiteju priekšsēdētāju konference 
Ārlietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Panāfrikas parlamentu 
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā 

Aizstājēja 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti