Please fill this field
Maria ARENA Maria ARENA
Maria ARENA

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Beļģija - Parti Socialiste (Beļģija)

Dzimšanas gads : , Mons

Rakstiski atbildami jautājumi (kopā ar atbildi) Maria ARENA

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Release of Karim Tabbou and other detainees imprisoned for participating in the peaceful ‘Hirak’ movement EN

11-04-2020 P-002215/2020 Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos

Support for human rights in the Democratic Republic of Congo EN

04-03-2020 E-001301/2020 Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg