Veuillez remplir ce champ
Jytte GUTELAND Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Zviedrija - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Zviedrija)

Dzimšanas gads : , Brännkyrka

Sākums Jytte GUTELAND

Locekle

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
D-IR
Delegācija attiecībām ar Irānu

Aizstājēja

AFET
Ārlietu komiteja
D-US
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Deputāta darbība pēdējā laikā

ATZINUMS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2020. gada izaugsmes pētījums

17-02-2020 ENVI_AD(2020)646764 PE646.764v03-00 ENVI
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Pascal CANFIN

Stratēģija "no lauka līdz galdam”: lauksaimnieku un lauku apgabalu galvenā loma (debates) SV

13-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-13(4-055-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti
Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Vietnē “EP Newshub”

Sad but expected decision today to postpone #COP26 summit in Glasgow due to #COVID19Pandemic. Important now that EU shows internat. community we will continue to prioritise climate action through #EGD and #climatelaw

Klimatmötet i Glasgow ställs in och det kommer istället att äga rum senare. Det är tråkigt med väntat med tanke på krisen. Det viktiga nu är att EU visar världens länder att vi fortsätter att prioritera klimatarbetet med EUs gröna giv och klimatlag. #COP26 #COVID19Pandemic #eu

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg