Please fill this field
Johan VAN OVERTVELDT Johan VAN OVERTVELDT
Johan VAN OVERTVELDT

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa

Prezidija loceklis

Beļģija - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Beļģija)

Dzimšanas gads : , Mortsel

Sākums Johan VAN OVERTVELDT

Priekšsēdētājs

BUDG
Budžeta komiteja

Loceklis

CPCO
Komiteju priekšsēdētāju konference
ECON
Ekonomikas un monetārā komiteja

Aizstājējs

TRAN
Transporta un tūrisma komiteja

Deputāta darbība pēdējā laikā

Tūrisms un transports 2020. gadā un pēc tam (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) NL

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Transport en toerisme zijn uiterst belangrijke economische sectoren. Zo is de toerismesector alleen goed voor ruim 22 miljoen banen in de EU (11,2%) en bijna 10% van het Europese BBP.
De COVID-19-crisis treft de toerismesector ongemeen hard, ook in Vlaanderen.
De Europese Commissie lanceerde op 13 mei een heel pakket met richtsnoeren en aanbevelingen. Commissaris Breton beklemtoonde meermaals dat hij voor de nodige middelen ijvert, maar tot vandaag blijft er over de precieze steun voor de toerismesector onduidelijkheid.
Het is dan ook een terechte vraag om de nodige aandacht te geven aan deze sectoren, ook in het Europees beleid.
Daarom steunt de N-VA de voorliggende resolutie. Wij plaatsen evenwel volgende kanttekeningen bij de tekst: ten eerste ligt het zwaartepunt voor het voeren van een toerismebeleid voor ons duidelijk bij de bevoegde overheden in de lidstaten, in ons geval Vlaanderen, en dat willen we zo houden. Net als de Europese Commissie, zijn wij geen voorstander van een aparte budgetlijn voor toerisme in het EU-budget: de verschillende bestaande programma’s bieden voldoende mogelijkheden om middelen richting de toerismesector te laten vloeien. Tenslotte plaatsen wij ook voorbehoud bij de eenzijdige verwachtingen in de tekst ten aanzien van het door de Europese Commissie voorgestelde herstelplan.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg