Please fill this field
Dace MELBĀRDE Dace MELBĀRDE
Dace MELBĀRDE

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa

Locekle

Latvija - Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (Latvija)

Dzimšanas gads : , Riga

Sākums Dace MELBĀRDE

Priekšsēdētāja vietniece

CULT
Kultūras un izglītības komiteja

Locekle

DANZ
Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi

Aizstājēja

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
DSCA
Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā
DEPA
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

Cīņa pret dezinformācijas kampaņām Covid-19 krīzes laikā un tās ietekme uz vārda brīvību (debates)

18-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-18(2-084-8125)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Konference par Eiropas nākotni (B9-0170/2020, B9-0179/2020) EN

18-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

I voted in favour of the Parliament’s resolution on the Conference on the Future of Europe. I believe the time is ripe to reassess the priorities of the Union and define its future direction. The COVID-19 fallout has shown that the EU is not fully prepared to act in a uniform manner when faced by a sudden crisis. We need an effective and efficient Union based around solidarity; one that works for people, and is well prepared for the future challenges.
At the same time, I share the view that the scope of the Conference must be open to all possible outcomes; any pre-determined direction would in essence be a violation of the very spirit of the idea. In order to ensure openness and active involvement, the conference must primarily be a bottom-up process, involving not only politicians and other recognised partners, but also citizens from every region of every country. Indeed, within the context of the Conference, there must also be a strict respect for the geographical balance. Thereby I believe it is best to ensure that working out the right format of the Conference prevails over the Parliament’s call for a timely start in autumn.

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (pārstrādāta redakcija)

09-06-2020 CULT_AD(2020)644884 PE644.884v02-00 CULT
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Christian EHLER

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg