Asim ADEMOV : Sākums 

Loceklis 

Kultūras un izglītības komiteja 
Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību, tostarp ES un Marokas, ES un Tunisijas un ES un Alžīrijas apvienotajās parlamentārajās komitejās 
Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā 

Aizstājējs 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
Lūgumrakstu komiteja 
Delegācija ES un Serbijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

ES un ASV nolīgums, ar kuru iedala daļu no tarifa likmes kvotas augstas kvalitātes liellopu gaļas importam (ieteikums) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) BG  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti