Veuillez remplir ce champ
Erik BERGKVIST Erik BERGKVIST
Erik BERGKVIST

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Zviedrija - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Zviedrija)

Dzimšanas gads : , Norsjö

Sākums Erik BERGKVIST

Loceklis

REGI
Reģionālās attīstības komiteja

Aizstājējs

BUDG
Budžeta komiteja
ITRE
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
D-RU
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā
D-CN
Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku

Deputāta darbība pēdējā laikā

Gatavošanās Eiropadomes 2020. gada 20. februāra ārkārtas sanāksmei par daudzgadu finanšu shēmu (debates) SV

12-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-12(3-077-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) SV

30-01-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för resolutionen om lönegapet mellan kvinnor och män. Resolutionen innehåller många bra skrivningar, och vi välkomnar särskilt uppmaningen till kommissionen att presentera en ny och ambitiös jämställdhetsstrategi för EU, inklusive konkreta åtgärder för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män.
Kvinnor tjänar i genomsnitt 16 % mindre än män, trots att de har högre utbildning. Det är oerhört viktigt att bekämpa lönegapet. Därför kan vi också se fördelarna med EU-reglering om lönetransparensåtgärder. I det avseendet är det emellertid viktigt att påminna om att detta inte får inkräkta på partsautonomin på arbetsmarknaden. Flera av de ändringsförslag som handlade om bindande åtgärder för insyn i lönesättningen samt om arbetsvärdering var mycket detaljerade och långtgående och därför valde vi att avstå i omröstningen om dessa ändringsförslag.

Ārkārtas situācija klimata un vides jomā (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) SV

28-11-2019
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

. – Vi socialdemokrater har varit drivande i Europaparlamentets process att utlysa ett nödläge för klimatet och miljön. Europa måste omedelbart öka sina åtaganden för att minska klimatutsläppen mer och snabbare än i dagsläget. Vi välkomnar därför att kammaren antagit denna resolution. För att inte äventyra resolutionen i sin helhet röstade den socialdemokratiska gruppen emot samtliga ändringsförslag från den konservativa partigruppen, inklusive ett ändringsförslag om att Europaparlamentet ska ha ett enda säte. Vi stöder självklart detta krav i sak, men röstade emot sagda ändringsförslag för att inte äventyra resolutionen.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg

Pasta adrese

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 12G257
    1047 Bruxelles