Veuillez remplir ce champ
Milan BRGLEZ Milan BRGLEZ
Milan BRGLEZ

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Slovēnija - Socialni demokrati (Slovēnija)

Dzimšanas gads : ,

Sākums Milan BRGLEZ

Loceklis

EMPL
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
D-RU
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā

Aizstājējs

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
D-CN
Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku

Deputāta darbība pēdējā laikā

Koordinēta Eiropas rīcība saistībā ar COVID-19 uzliesmojumu (debates) SL

26-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-26(1-074-5000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Īpaši pasākumi, kas nepieciešami, lai piesaistītu investīcijas dalībvalstu veselības aprūpes sistēmās un citos to ekonomikas sektoros, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu) SL

26-03-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Predlog uredbe Komisije brez zadržkov pozdravljam, predvsem v luči nujnosti njegovega sprejema in prilagojene namembnosti, saj posebej omogoča naložbe za krepitev evropskih zdravstvenih sistemov in njihovih odzivov v času krizne situacije. Sposobnost organizacije, materialnih zmogljivosti in predvsem pa zmožnosti človeških virov v zdravstvenih sistemih bodo odločilni v tej fazi neposrednega boja proti širitvi virusa. Nato so tu mala in srednja podjetja, ki predstavljajo 99 % vseh podjetij v EU in torej zaposlujejo večji delež državljank in državljanov. Aktualni predlog uredbe omogoča širok nabor finančnih instrumentov, ki imajo lahko pomemben učinek pri reševanju likvidnostnih težav omenjenih gospodarskih subjektov. Pri čemer pa je nujno poudariti, da je odgovornost vlad držav članic in ne nazadnje vodstva podjetij, da bodo te finančne stimulacije imele najbolj neposreden pozitivni učinek za delavce oz. zaposlene. Evropski parlament, z izvedbo današnjega ad hoc plenarnega zasedanja svojih več kot 700 članov in z možnostjo oddaljenega glasovanja, kaže na dejstvo, da je parlamentarizem temeljna varovalka (evropskega) demokratičnega sistema tudi v takih izrednih razmerah. Prepričan sem, da bodo države članice iz te krize ne samo izšle kot zmagovalke, temveč okrepljene z novimi izkušnjami in znanji, predvsem pa s splošnim spoznanjem in potrditvijo, da sta solidarnost in usklajeno delovanje ključna ne samo za razvoj, ampak predvsem obstoj močne (socialne) Evrope.

Priekšlikums par to, lai dalībvalstīm un valstīm, kuras risina sarunas par pievienošanos Savienībai, sniegtu finansiālu palīdzību, ja tās nopietni skārusi liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situācija SL

26-03-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

. – Predlog uredbe, ki predstavlja nujni in pomembni odziv na svetovno pandemijo novega koronavirusa (COVID-19), sem brez zadržka podprl. Vse evropske države so sprejele številne (bolj ali manj stroge) ukrepe za zajezitev širitve novega virusa, s katerimi so močno omejile potek normalnega delovanja držav ter življenja njihovih prebivalk in prebivalcev. Za usklajevanje nacionalnih socialno-ekonomskih ukrepov je bil zato potreben in tudi pričakovan takojšnji, skupni in usklajen odziv Evropske unije. Ključno vlogo pri reševanju trenutne zdravstvene krize predstavlja javni zdravstveni sistem posamezne države članice. Prednostna skrb v trenutni fazi pandemije mora biti zagotovitev vseh potrebnih sredstev (medicinskih pripomočkov) in karseda varnih pogojev za delo vseh zdravstvenih delavcev, ki zagotavljajo zdravje in zaščito naših državljanov. Za to in za spopadanje z odpravljanjem kasnejših, predvsem socialnih in gospodarskih posledic virusa, so potrebna vsa razpoložljiva sredstva, ki jih zagotavlja evropska solidarnostna klavzula. Do sedaj, bolj natančno od leta 2002, ko je bila sprejeta uredba o Solidarnostnem skladu EU, je bila ta predvidena zgolj za naravne nesreče. Aktualni predlog uredbe pa obseg klavzule razširja tudi na primere večjih groženj na področju javnega zdravja. Čeprav reaktiven, je prav ta odziv dokaz, da je Evropska unija sposobna prilagajati svoje zakonodajne okvire potrebam, ki jih narekujejo izredne razmere. (Ne pozabimo, da je Evropski parlament že v decembru 2019 podnebne in okoljske razmere opredelil kot izredne.) Skozi pravno logiko subsidiarnosti in v duhu evropske solidarnosti pričujoči mehanizem omogoča finančno pomoč državam članicam, ki same ne zmorejo v zadostni meri zagotoviti podpore zdravstveni infrastrukturi pri uspešnem spopadanju s kriznimi razmerami. S tem smo pokazali dodatno in dejansko težo pomena solidarnosti, na osnovi katere in zaradi katere je bila Evropska unija pravzaprav ustanovljena. Želim si, da bi tak duh in posledično dejanja prevladala in se še toliko bolj utrdila v pore delovanja Evropske unije tudi po tem, ko bodo evropski narodi izšli iz te krize kot zmagovalci.

Milan BRGLEZ
Milan BRGLEZ

Vietnē “EP Newshub”

Vedno in povsod moramo spoštovati tako "načela in temeljne vrednote" Evropske unije kot - kar je za nas še zahtevnejše - tista, ki jih vsebuje Ustava Republike Slovenije. https://t.co/jUKIOHiPuh 

RT @joethebrew: Important article. Containment measures are only effective insofar as they ensure that the economically vulnerable are guaranteed access to basic needs We're all in this together. The rich have an obligation, both moral and practical, to help the poor. https://t.co/YTrVYSN6Rs 

RT @ZerjavicDelo: WOW! Slovenska himna Zdravljica dobila Znak evropske dediščine (European Heritage Label) in postala eden od simbolov vrednot, idej, zgodovine Evrope. https://t.co/3GCGii41AA  https://t.co/telaFLgaG8 

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg