Christine ANDERSON : Sākums 

Locekle 

Kultūras un izglītības komiteja 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja 

Aizstājēja 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 64. sesijā (B9-0093/2020, B9-0095/2020) DE  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti