Magdalena ADAMOWICZ : Sākums 

Priekšsēdētāja 

Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku 

Locekle 

CPDE  
Delegāciju vadītāju konference 
Transporta un tūrisma komiteja 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 

Aizstājēja 

Juridiskā komiteja 
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti