Veuillez remplir ce champ
Jaak MADISON Jaak MADISON
Jaak MADISON

Identitātes un demokrātijas grupa

Kasieris

Igaunija - Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (Igaunija)

Dzimšanas gads : , Paide

Sākums Jaak MADISON

Loceklis

AFET
Ārlietu komiteja
D-US
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Aizstājējs

LIBE
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
AFCO
Konstitucionālo jautājumu komiteja
DROI
Cilvēktiesību apakškomiteja

Deputāta darbība pēdējā laikā

Situācija saistībā ar migrāciju pie Grieķijas un Turcijas robežas un ES kopīgā reakcija uz to (debates) ET

10-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-10(2-220-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Situācija saistībā ar migrāciju pie Grieķijas un Turcijas robežas un ES kopīgā reakcija uz to (debates) EN

10-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-10(2-222-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti
Jaak MADISON
Jaak MADISON

Vietnē “EP Newshub”

https://t.co/Jg4knnKvqT 

Yesterday, @guyverhofstadt came up with a solution for the coronavirus: more power for the European Union! No, forget it. This epidemic has proved the nonsense of the EU. Nation states can make decisions faster and more efficiently. https://t.co/zIjn3tSDfl 

https://t.co/n6Uh8cNE0I 

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg

Pasta adrese

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles