Please fill this field
Radka MAXOVÁ Radka MAXOVÁ
Radka MAXOVÁ

“Renew Europe”

Locekle

Čehija - ANO 2011 (Čehija)

Dzimšanas gads : , Pardubice

Sākums Radka MAXOVÁ

Locekle

EMPL
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
DACP
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Aizstājēja

CULT
Kultūras un izglītības komiteja
FEMM
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
D-RU
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

Tādas izmeklēšanas komitejas izveide, kuras uzdevums būs pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā Savienības teritorijā un ārpus tās, un šīs komitejas kompetences, skaitliskā sastāva un pilnvaru laika noteikšana (B9-0191/2020) CS

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

. – Podpořila jsem zřízení vyšetřovacího výboru o ochraně přepravovaných zvířat, který se bude zabývat tím, jestli dochází k porušování uplatňování práva Evropské unie na ochranu zvířat během přepravy v Evropské unii i mimo ni, a to ve všech typech dopravy. Výbor se zaměří na to, jak členské státy implementují a provádějí pravidla EU a na to, zda je Evropská komise řádně prosazuje. Půjde zejména o ustanovení EU týkající se prostorových parametrů pro přepravovaná zvířata, jejich krmení, podestýlku a ventilační systém během přepravy.

Izmeklēšanas atsākšana pret Čehijas premjerministru saistībā ar ES līdzekļu nepareizu lietošanu un iespējamu interešu konfliktu (B9-0192/2020) CS

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

. – V hlasování o rezoluci ohledně znovuotevření vyšetřování premiéra České republiky jsem se nakonec rozhodla zdržet. Ačkoli tato rezoluci je v obecné rovině dobrá, obsahuje hned několik bodů, které se bohužel nepodařilo odstranit, které jsou fakticky nesprávné, či předjímají výsledky trestního řízení samotného či auditu EU. Proto jsem se rozhodla tuto rezoluci nepodpořit, i když s mnoha jejími body souhlasím.

Protesti pret rasismu pēc Džordža Floida nāves (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) CS

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

. – Tímto usnesením se Evropský parlament zabýval v návaznosti na smrt George Floyda ve Spojených státech amerických. Rasismus se však nevyhýbá ani Evropě a je proto zapotřebí s těmito tendencemi bojovat a poučit se ze zahraničí. K odstraňování předsudků a stereotypů je zapotřebí se zaměřit především na vzdělávání. To se stává základním nástrojem v boji proti diskriminaci a rasismu. Antidiskriminační politika musí být základním pilířem inkluzivní společnosti. Rovný přístup musí platit ve všech oblastech jako je vzdělání, bydlení, zdravotnictví, zaměstnanost, sociální služby, soudní systém či politická účast. Antidiskriminační politiky musí mít také meziodvětvový a genderový přístup, jelikož jsou to právě ženy z etnických minorit, na které diskriminace dopadá zvláště tvrdě. Proto jsem se toto usnesení rozhodla podpořit.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg

Pasta adrese

  • Local office address:
    Senovážné náměstí 2

    37001 České Budějovice