Veuillez remplir ce champ
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa

Locekle

Polija - Prawo i Sprawiedliwość (Polija)

Dzimšanas gads : , Kępno

Sākums Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Locekle

REGI
Reģionālās attīstības komiteja
FEMM
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
DKOR
Delegācija attiecībām ar Korejas pussalas valstīm

Aizstājēja

IMCO
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
D-US
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Deputāta darbība pēdējā laikā

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Eiropas optimisma dienu

05-03-2020 B9-0127/2020
Individuālie rezolūciju priekšlikumi

Dzimumu līdztiesības stratēģija (debates) PL

12-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-12(3-378-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

MVU un labāks regulējums (debates) PL

10-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-10(1-212-6875)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg