Attila ARA-KOVÁCS : Sākums 

Loceklis 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
Drošības un aizsardzības apakškomiteja 
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā 

Aizstājējs 

Ārlietu komiteja 
Delegācija ziemeļvalstu sadarbībai un attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras  
- AGRI_AD(2020)642906 -  
-
AGRI 
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 

Kontakti