Please fill this field
Attila ARA-KOVÁCS Attila ARA-KOVÁCS
Attila ARA-KOVÁCS

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Ungārija - Demokratikus Koalíció (Ungārija)

Dzimšanas gads : , Oradea

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus Attila ARA-KOVÁCS

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

23-01-2020 AGRI_AD(2020)642906 PE642.906v02-00 AGRI
Attila ARA-KOVÁCS

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg