Veuillez remplir ce champ
Isabel SANTOS Isabel SANTOS
Isabel SANTOS

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Portugāle - Partido Socialista (Portugāle)

Dzimšanas gads : , Gondomar

Sākums Isabel SANTOS

Priekšsēdētāja

DMAS
Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm

Locekle

CPDE
Delegāciju vadītāju konference
AFET
Ārlietu komiteja
DROI
Cilvēktiesību apakškomiteja
DLAT
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

Aizstājēja

LIBE
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
DAND
Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm
DMED
Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

Koordinēta Eiropas rīcība saistībā ar COVID-19 uzliesmojumu (debates) PT

26-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-26(1-104-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Brazilian Government's legislative proposals EN

13-03-2020 E-001616/2020 Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos
Rakstiski jautājumi

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg

Pasta adrese

  • European Parliament


    1047 Bruxelles