Carmen AVRAM : Sākums 

Locekle 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā 
Delegācija attiecībām ar Izraēlu 
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā 

Aizstājēja 

Ekonomikas un monetārā komiteja 
Zivsaimniecības komiteja 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 64. sesijā (B9-0093/2020, B9-0095/2020) EN  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) EN  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti