Please fill this field
Vangelis MEIMARAKIS Vangelis MEIMARAKIS
Vangelis MEIMARAKIS

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Priekšsēdētāja vietnieks

Grieķija - Nea Demokratia (Grieķija)

Dzimšanas gads : , ATHINA

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus Vangelis MEIMARAKIS

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

23-01-2020 AFET_AD(2020)643159 PE643.159v02-00 AFET
Vangelis MEIMARAKIS

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests

23-01-2020 AFET_AD(2020)643198 PE643.198v02-00 AFET
Vangelis MEIMARAKIS

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg