Please fill this field
Günther SIDL Günther SIDL
Günther SIDL

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Austrija - Sozialdemokratische Partei Österreichs (Austrija)

Sākums Günther SIDL

Loceklis

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
DCAS
Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju

Aizstājējs

ITRE
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
D-RU
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā
DMED
Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg