Please fill this field
Miroslav ČÍŽ Miroslav ČÍŽ
Miroslav ČÍŽ

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Slovākija - SMER-Sociálna demokracia (Slovākija)

Dzimšanas gads : , Bratislava

Sākums Miroslav ČÍŽ

Loceklis

INTA
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
DCAR
Delegācija Cariforum valstu un ES parlamentārajā komitejā
D-RU
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā

Aizstājējs

AGRI
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
AFCO
Konstitucionālo jautājumu komiteja
D-CN
Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku

Deputāta darbība pēdējā laikā

OPINION on A New Industrial Strategy for Europe EN

26-06-2020 INTA_AD(2020)650380 PE650.380v04-00 INTA
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Markus BUCHHEIT

Jaunā DFS, pašu resursi un atveseļošanas plāns SK

15-05-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

. – V tomto uznesení EP konkretizuje ako by mal vyzerať balík ozdravných opatrení po koronavíruse. Jeho hlavnou požiadavkou je, aby bol založený na potrebách občanov a aby sa opieral o dlhodobý rozpočet Únie. Je však potrebné, aby finančné prostriedky na Ozdravný plán išli nad rámec pôvodne plánovaných výdavkov VFR, aby neboli ohrozené existujúce a budúce programy EÚ. Keďže stredobodom stratégie hospodárskej obnovy majú byť občania, nesmie sa zabúdať ani na sociálny rozmer zameraný na riešenie sociálnych a hospodárskych nerovností a potrieb osôb, ktoré boli najsilnejšie zasiahnuté dosahmi koronakrízy. Parlament požaduje, aby Fond pre obnovu a transformáciu mal k dispozícii dva bilióny eur a bol financovaný pomocou dlhodobých účelových dlhopisov obnovy zaručených rozpočtom EÚ. Je potrebné nájsť správnu rovnováhu medzi poskytovaním úverov a grantov a zabezpečiť, aby boli financie rozdelené spravodlivo medzi všetky členské štáty.

Makrofinansiālās palīdzības sniegšana paplašināšanās un kaimiņreģiona partneriem saistībā ar Covid-19 pandēmijas krīzi SK

15-05-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Týmto hlasovaním schválil EP návrh na poskytnutie pôžičiek pre desať krajín, ktoré sa nachádzajú v susedstve EÚ a ktorých ekonomiky v dôsledku koronakrízy upadli do recesie. Európska únia prejavuje solidaritu so svojimi partnerskými krajinami poskytovaním pôžičiek počas nadchádzajúcich 12 mesiacoch. Ide hlavne o krajiny Východného partnerstva a ďalšie strategicky dôležité krajiny.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg