Please fill this field
Franco ROBERTI Franco ROBERTI
Franco ROBERTI

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Itālija - Partito Democratico (Itālija)

Dzimšanas gads : , Napoli

Sākums Franco ROBERTI

Loceklis

JURI
Juridiskā komiteja
DMAS
Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm
DMED
Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā

Aizstājējs

LIBE
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
AIDA
Īpašā komiteja attiecībā uz mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā
D-IR
Delegācija attiecībām ar Irānu

Deputāta darbība pēdējā laikā

OPINION on artificial intelligence in criminal law and its use by the police and judicial authorities in criminal matters EN

14-09-2020 JURI_AD(2020)652371 PE652.371v02-00 JURI
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Angel DZHAMBAZKI

Death of UN field officer Mario Paciolla in Colombia EN

22-07-2020 P-004338/2020 Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos
Rakstiski jautājumi

Reviving the tourist industry EN

25-05-2020 E-003163/2020 Komisija
Rakstiski jautājumi

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg