Please fill this field
Silvia MODIG Silvia MODIG
Silvia MODIG

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku grupa

Locekle

Somija - Vasemmistoliitto (Somija)

Dzimšanas gads : , Helsingfors

Sākums Silvia MODIG

Locekle

BUDG
Budžeta komiteja
ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
DSAS
Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm

Aizstājēja

FEMM
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
ANIT
Izmeklēšanas komiteja par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā
DPAL
Delegācija attiecībām ar Palestīnu
DACP
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
DMED
Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

ATZINUMS par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda pārskatīšanu

15-07-2020 BUDG_AD(2020)652609 PE652.609v02-00 BUDG
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Karlo RESSLER

ATZINUMS par ziņojumu par romu integrācijas valsts stratēģiju īstenošanu: negatīvas attieksmes pret romu izcelsmes cilvēkiem apkarošana Eiropā

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus
Lívia JÁRÓKA

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg