Please fill this field
Silvia MODIG Silvia MODIG
Silvia MODIG

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku grupa

Locekle

Somija - Vasemmistoliitto (Somija)

Dzimšanas gads : , Helsingfors

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus Silvia MODIG

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda pārskatīšanu

15-07-2020 BUDG_AD(2020)652609 PE652.609v02-00 BUDG
Karlo RESSLER

ATZINUMS par ziņojumu par romu integrācijas valsts stratēģiju īstenošanu: negatīvas attieksmes pret romu izcelsmes cilvēkiem apkarošana Eiropā

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg