Please fill this field
Mazaly AGUILAR Mazaly AGUILAR
Mazaly AGUILAR

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa

Locekle

Spānija - VOX (Spānija)

Dzimšanas gads : , Cuenca

Rakstiski atbildami jautājumi (kopā ar atbildi) Mazaly AGUILAR

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg