Veuillez remplir ce champ
Mihai TUDOSE Mihai TUDOSE
Mihai TUDOSE

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Loceklis

Rumānija - Partidul Social Democrat (Rumānija)

Dzimšanas gads : , Braila

Sākums Mihai TUDOSE

Loceklis

INTA
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
D-MD
Delegācija ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komitejā

Aizstājējs

ECON
Ekonomikas un monetārā komiteja
ITRE
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
D-MK
Delegācija ES un Ziemeļmaķedonijas apvienotajā parlamentārajā komitejā

Deputāta darbība pēdējā laikā

Laika nišu piešķiršana Kopienas lidostās: kopīgi noteikumi RO

26-03-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

. – Am votat pentru suspendarea temporară a normelor UE privind sloturile orare de zbor. Companiile aeriene sunt, astfel, scutite de obligația de a utiliza minim 80% din sloturile de decolare și de aterizare pre-alocate. Legislația în vigoare până acum i-a determinat pe transportatorii aerieni să opereze zboruri goale (așa numitele zboruri-fantomă), fapt ce a ilustrat cât se poate de elocvent lacunele legislative și imobilismul birocratic existente la nivelul UE.
Apreciez inițiativa Comisiei în condițiile prăbușirii cererii, fapt ce afectează grav transportul aerian în UE. Numai pentru primul trimestru al acestui an se estimează o pierdere de 67 de milioane de pasageri. Este previzibilă, totodată, continuarea acestei tendințe până în vară.
De aceea, susțin modificarea legislativă pentru ca sloturile alocate pentru perioada 1 martie - 30 iunie 2020 să fie considerate exploatate de către transportatorul aerian căruia i-au fost alocate.

Īpaši pasākumi, kas nepieciešami, lai piesaistītu investīcijas dalībvalstu veselības aprūpes sistēmās un citos to ekonomikas sektoros, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu) RO

26-03-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

. – Am votat în favoarea acestei măsuri de mobilizare a lichidităților existente în cadrul fondurilor structurale pentru combaterea cât mai eficientă a crizei medicale, în condițiile în care este stringentă nevoie de producția și achiziția de echipamente medicale. De asemenea, bugetul de 37 de miliarde de euro va putea fi folosit de către statele membre pentru atenuarea dificultăților economice provocate de coronavirus, în special prin sprijinirea întreprinderilor în dificultate.
Apreciez soluția propusă, în regim de urgență, de Comisia Europeană: crearea acestui fond de investiții publice europene, în cadrul căruia statele membre vor avea la dispoziție 8 miliarde de euro din prefinanțările neutilizate anul trecut pentru fondurile structurale și pe care nu vor mai trebui să le ramburseze, la care se adaugă alte 29 de miliarde de euro ce vor fi direcționate din fondurile europene existente.
Aceste sume vor putea fi concentrate cu prioritate către întărirea capacității serviciilor publice de sănătate de a face față situației de criză și către susținerea agenților economici afectați de stoparea activității, prin compensații financiare pentru pierderi și finanțarea temporară a capitalului circulant al IMM-urilor.
Dată fiind situația critică fără precedent în domeniul medical și dificultățile economice cauzate de pandemie, solicit Comisiei și statelor membre să acționeze cu celeritate pentru ca bugetul să poată fi accesat în regim de urgență, prin procedură simplificată și în condiții de flexibilitate, așa cum s-a angajat Comisia.
De asemenea, cer acestui for să identifice noi surse de finanțare a Inițiativei de investiții pentru răspunsul la coronavirus, pentru a putea face față cât mai eficient unei situații în curs de agravare accelerată.

Priekšlikums par to, lai dalībvalstīm un valstīm, kuras risina sarunas par pievienošanos Savienībai, sniegtu finansiālu palīdzību, ja tās nopietni skārusi liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situācija RO

26-03-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

. – Susțin extinderea domeniului de aplicare al Fondului de solidaritate al UE (FSUE), astfel încât acesta să includă crizele de sănătate publică și măsurile de sprijin pe care le presupun, inclusiv acordarea de asistență medicală. Bugetul actual de aproximativ 1,15 miliarde de euro (597,5 millioane euro plafon maximal pe anul în curs, la care se adaugă 552,9 milioane euro reportate din 2019) va putea, astfel, să fie utilizat pentru ca statele membre să poată face față acestei situații critice, care, în unele cazuri, depășește mijloacele proprii de reacție.
Apreciez faptul că se ține cont de imposibilitatea estimării daunelor directe ale unei urgențe majore de sănătate. Suntem într-o altă paradigmă decât aceea a catastrofelor naturale, pe care era focalizat până acum FSUE. Sunt de acord cu propunerea Comisiei de a se avea în vedere, drept criteriu de eligibilitate, sarcina financiară a măsurilor de intervenție urgentă asupra bugetului statului, respectiv în cuantum minim de 1,5 miliarde euro raportat la prețurile din 2011 sau peste 0,3% din Venitul Național Brut al statului – aceste repere reprezentând jumătate din pragurile utilizate pentru catastrofele naturale.
În contextul pandemiei de coronavirus și a urgenței acțiunilor de solidaritate sunt foarte importante creșterea nivelului plăților în avans la 25% din contribuția prevăzută de FSUE, limitată la cel mult 100 milioane euro, precum și dublarea nivelului total al creditelor pentru avansurile FSUE din bugetul anual.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg

Pasta adrese

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 10G169
    1047 Brussels