Please fill this field
Iratxe GARCÍA PÉREZ Iratxe GARCÍA PÉREZ
Iratxe GARCÍA PÉREZ

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Priekšsēdētāja

Spānija - Partido Socialista Obrero Español (Spānija)

Dzimšanas gads : , Baracaldo

9. sasaukums Iratxe GARCÍA PÉREZ

Politiskās grupas

  • 02-07-2019 ... : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Priekšsēdētāja

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

  • 02-07-2019 ... : Partido Socialista Obrero Español (Spānija)

Biedrs

  • 02-07-2019 ... : Priekšsēdētāju konference
  • 10-03-2020 ... : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg