Please fill this field
Iratxe GARCÍA PÉREZ Iratxe GARCÍA PÉREZ
Iratxe GARCÍA PÉREZ

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Priekšsēdētāja

Spānija - Partido Socialista Obrero Español (Spānija)

Dzimšanas gads : , Baracaldo

Rezolūcijas priekšlikumi Iratxe GARCÍA PÉREZ

Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg